تبلیغات
Star Light's FanFiction Heaven - قیمت ها
 نوع سفارش

 پیش نیاز
 قیمت
 قالب شیشه ای منو راست
 3 الی 4 عکس بدون پس زمینه
 100 نظر در پست ثابت
 قالب ساده - پس زمینه متحرک
 1 عکس برای هدر
 75 نظر در پست ثابت
 قالب ساده - پس زمینه ثابت
 1 عکس برای هدر
 75 نظر در پست ثابت
 قالب دو ستونه منو راست
 1 عکس برای هدر - عکس پس زمینه
50 نظر در پست ثابت
 کد بالا بر
 تک عکس
 20 نظر در پست ثابت
 پرده ی ورودی وب
 تک عکس
 30 نظر در پست ثابت
 بنر و لوگو
 دو عکس
 هر کدوم 40 نظر در پست ثابت
   
   


< https://TheCodeIsVeronica.mihanblog.com